Pomôž nášmu klubu a získaj zľavu!
Za venovanie 2% z daní máte možnost získať zľavu z členského poplatku z našich plaveckých kurzov
až vo výške 20% z poukázanej sumy pre KVŠ OCEÁN.

VIAC TU!

Prihlasovanie pre nových členov na JARNÝ CYKLUS (apr. - jún) je spustené!

Nové termíny:
Termín na FEI STU v nedeľu o 9.00 (deti, dospelí)
Ranný termín pre dospelých na FEI STU utorok a štvrtok 6.15 - 7.15
*****************************************
U nás: možnosť vstúpiť už do PREBIEHAJÚCEHO kurzu zaplatením alikvótnej čiastky kurzu

Vhodný a zmysluplný darček pre blízkeho? Darčeková poukážka na plavecký kurz

medaila a diplom pre deti po ukončení cyklu plaveckých kurzovV prípade že je vybraný kurz plný, alebo máte záujem o budúci cyklus kurzov, vypíšte formulár a my Vás budeme
kontaktovať v prípade uvoľnenia požadovaného kurzu, resp. pri prihlasovaní na ďalší cyklus kurzov - formulár


Dôležité informácie a odporúčania pre rodičov a účastníkov kurzu nájdete tu!