KONTAKTY ŠPORTOVÉHO ODDIELU

 

Hlavný tréner:

Mgr. Tomáš Bartáky

tomas@klubocean.sk tel. 0949/444 529

 

Ďalší tréneri:

Mgr. Juraj Soviar

juraj@klubocean.sk tel. 0903/429 330

 

Mgr. Darina Chachaľáková, rtm.

darina@klubocean.sk tel. 0905/268 246

 

 

KVŠ OCEÁN o.z.

V zastúpení, Tomáš Bartáky, Mgr.

Tel.: 0949 444 529

Email: tomas@klubocean.sk

 

Číslo účtu: 2926 88 5139 / 1100 Tatra banka

 

Predseda:

Helena Studeníková, Ing.

Podpredseda:

Tomáš Bartáky, Mgr.

Tajomník:

Marián Kállay

 

Sídlo: Donnerova 25, 841 04 Bratislava
IČO: 36075663 

Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-25509 dňa 25.1.2005